Findeen.com

Reklama

 • Jak se z občanského sdružení stane spolek? | Frank Bold

  Jak se z občanského sdružení stane spolek? | Frank Bold

  Občanská sdružení do nich mělo povinnost zapsat samo Ministerstvo vnitra. Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název:https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/jak-se-z-obcanskeho-sdruzeni-stane-spolek
 • Občanská sdružení - Ministerstvo vnitra České republiky

  Občanská sdružení - Ministerstvo vnitra České republiky

  Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.http://www.mvcr.cz/obcanska-sdruzeni.aspx
 • Občanská společnost - informační server

  Občanská společnost - informační server

  Server občanská společnost ... Poznámka: Občanská sdružení u nás mohou zakládat také cizinci. To je rozdíl od politických stran a hnutí, ...http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554
 • „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle | epravo.cz

  „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle | epravo.cz

  Celkově se tak občanská sdružení ocitají na hranici právního vakua, které výrazným způsobem snižuje právní jistotu všech osob, ...https://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html
 • Občanská sdružení - jejich povaha a přednosti, založení ...

  Občanská sdružení - jejich povaha a přednosti, založení ...

  Není pravda, že občanské sdružení nesmí podnikat - jako právnická osoba a nositel právní subjektivity si může zažádat o živnostenské oprávnění, na jehož základě může vytvářet zisk.http://pravnisebeobrana.cz/ob%C4%8Dansk%C3%A1-sdru%C5%BEen%C3%AD-jejich-povaha-p%C5%99ednosti-zalo%C5%BEen%C3%AD-ob%C4%8Dansk%C3%A9ho-sdru%C5%BEen%C3%AD
 • Seznam občanských sdružení - Ministerstvo vnitra České ...

  Seznam občanských sdružení - Ministerstvo vnitra České ...

  Evropská občanská iniciativa; Program švýcarsko-české spolupráce; EHP a Norské fondy; ... Seznam občanských sdružení vytisknout e-mailem ...http://www.mvcr.cz/lstDoc.aspx?nid=2403&
 • Co potkalo občanská sdružení s příchodem roku 2014 ...

  Co potkalo občanská sdružení s příchodem roku 2014 ...

  Do konce roku 2013 se činnost občanských sdružení řídila samostatným zákonem o sdružování občanů. Dnem 1. ledna 2014 se občanská sdružení automaticky změnila na spolky upravené v novém občanském zákoníku. Co se změnilo? Dle nového občanského zákoníku (NOZ) je spolek ...https://www.patria.cz/pravo/2538362/co-potkalo-obcanska-sdruzeni-s-prichodem-roku-2014.html
 • Občanským sdružením odtroubilo. Nový občanský zákoník ...

  Občanským sdružením odtroubilo. Nový občanský zákoník ...

  V současné době již vniklá a fungující občanská sdružení budou transformována do spolků. A to na základě ustanovení § 3045 odst. 1 ...https://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-meni-fungovani-obcanskych-sdruzeni/
 • Co se změnilo pro občanská sdružení | Česká advokátní komora

  Co se změnilo pro občanská sdružení | Česká advokátní komora

  V praxi se setkáváme již více než rok s tím, že občanská sdružení, dnes spolky, se chtějí transformovat z řady důvodů: nechtějí mít členy, ...https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13327
 • Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec Chráněná dílna Sociální ...

  Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec Chráněná dílna Sociální ...

  Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec. Dne 19. září 2018 se uskuteční konference Evropě se daří dobře?! Bližší informace a přihlášku naleznete zde. ...http://www.sdruzenidrak.org/cs/
 • Spolky, nová právní forma občanských sdružení. Jaké ...

  Spolky, nová právní forma občanských sdružení. Jaké ...

  Občanská sdružení jsou od začátku roku 2014 považovaná za spolky. Téměř komplexní úpravu těchto právnických osob nalezneme v novém občanském zákoníku.https://www.podnikatel.cz/clanky/spolky-nova-pravni-forma-obcanskych-sdruzeni-jake-povinnosti-na-ne-cekaji/
 • Stránky D - občanského sdružení

  Stránky D - občanského sdružení

  Vzdělávání. Poradenství. © Copyright 2018, Déčko Liberec z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Roman BeldaRoman Beldahttp://d-os.net/
 • Obec - Oficiální stránky obce Dobřejovice

  Obec - Oficiální stránky obce Dobřejovice

  Občanská sdružení. Spolek Vodník Dobřejovice; Spolek Dobřejovický Čtyřlístek; Moderní Dobřejovice z.s. DUHA Dobřejovice; Fotbal Junior Dobřejovice;http://www.dobrejovice.eu/
 • Jak změnit název spolku – návod pro dřívější občanská ...

  Jak změnit název spolku – návod pro dřívější občanská ...

  Neziskovky, které byly založeny jako občanská sdružení a od ledna 2014 se staly spolky, mají podle přechodných ustanovení k občanskému zákoníku povinnost do 1.https://www.davidzahumensky.cz/2015/07/05/jak-zmenit-nazev-spolku-navod-pro-drivejsi-obcanska-sdruzeni/

Reklama

Reklama

Podporujeme